City Trafikskola Karlstad AB drivs som ett aktiebolag sedan 2014. Vi är godkända för F-skatt Vi erbjuder körkortsutbildning, Riskutbildningar och Introduktionsutbildningar. Vi tillämpar oss av Citys policy gällande avbokningsregler/reklamations - och återbetalningspraxis. Avtalsvillkor – City Trafikskola AB §1 Acceptera avtalsvillkor Genom att skriva in dig på City Trafikskola AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor. §2 Minderårig Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt. §3 Personligt konto via Teoricentralen. Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda detta. CityTrafikskola Karlstad AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Teoricentralen och dess tjänster under hela din utbildning. Om du väljer att avsluta/ avbryta din utbildning hos oss så avslutas även din inloggning till vår Teoricentral samt dess innehåll. CityTrafikskola Karlstad AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten. §4 Dina personuppgifter Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av PUL. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. All data hanteras på en säker server som driftas av Teoricentralen AB. Var noga med att alltid ha informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er. §5 Priser och Betalning Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra Startpaket krävs förskottsbetalning. Priserna i ett Startpaket gäller i ett (1) år från betalningsdatum och berörs då ej av eventuella prisändringar. Vi tar emot betalningar via BankGiro, bankkort och swish. §6 Fakturering City Trafikskola tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället efter överenskommelse. Vid fakturering tas en avgift ut för detta. Fakturan skickas till den adress, som kunden uppgett vid inskrivningen. Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkor är 10 dagar. §7 Avbokningsregler Vid avbokning, annan avbeställning m.m. tillämpas Citys praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. Därvid gäller att trafikskolan i enlighet med det som sägs i p. 3 och 4 (i Citys praxis) har rätt att ta ut en administrationskostnad om tio procent av kursavgiften.  §9 Upphovsrätt och nyttjanderätt Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt. §10 Friskrivning från ansvar City Trafikskola Karlstad AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter. §11 Ändringar av dessa Avtalsvillkor Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på Teoricenetralen. Ett godkännande av avtalsvillkoren via Teoricenetralen, anses att kunden accepterat avtalet. §12 Vid eventuell tvist City Trafikskola Karlstad AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till Anders Kalborg på City Trafikskola Karlstad AB.